Magacin

Rumapromet poseduje magacinski kompleks sa 1000 paletnih mesta koji se prostire na 1.000m2 u centralnom distibutivnom centru u Rumi.

Pored toga kompanija poseduje carinsko skladište sa 500 paletnih mesta koji se prostire na 425m2.

Magacin je opremljen modernom pakericom za prepakivanje robe u smislu promocijskog prepakivanja (npr 2+1gratis, 1+1gratis) za prodajne akcije.