Rumapromet doo

Adresa: Istocna Radna Zona, Ruma 22 400, Vojvodina, Srbija
Pib: 101918496 Matični broj: 08190780 Žiro račun: 340-0000011026149-35 Kontakt email: rupromet@neobee.net
Kontakt telefoni: +381 22 21 50 115; +381 22 21 50 116; +381 22 21 50 117