Naša firma, Rumapromet doo, usko je specijalizovana kuća za distribuciju robe široke potrošnje.

Na tržištu smo prisutni preko 28 godina. Od klasične uvozne i veleprodajno orijentisane trgovine izrasli smo, prihvatajući i primenjujući standarde moderno koncipiranih distribucija u jednu savremenu uslužnu trgovačku organizaciju koja se bavi ne samo fizičkom distribucijom već i stvaranjem i izgradnjom brendova u raznim kanalima i nivoima prodaje.

U početku, tržišno smo bili   prepoznatljivi kao zastupnici i distributeri premium top slovenačkih prehrambenih brendova: Fructala, Radenske, Uniona, Mlinotesta, Žita, Naturete a danas je naš portfolio proširen i na nove nacionalne, regionalne i multinacionalne brendove koje zajednički gradimo sa našim principalima: Tanasić, Granelli, Edelmaister, Surprise, Vino Kalem, Status, Dana, Top Natur, Pionir, Szentkiralyi, Golijska Ledena, SD Martonoš, Bon Bon, Schargo ….

Prihvatajući najnovije trendove pokrenuli smo i vlastite robne marke od kojih pokušavamo razviti samostalne tržišne brendove: paradajz pelati Mediteran, Duo sokovi, Vino Gušt …

Prodajna organizacija koja pokriva teritoriju cele Srbije takođe je moderno koncipirana i IT opremljena sa pratećom merchandising službom. Sve prate, kordiniraju i realizuju naša Logistika i Transport iz novog Distributivnog centra u Rumi , koji, sa preko 1500 paletnih mesta u visokoregalnom magacinu i sa 25 lakih i teških  teretnih vozila, čini centar distributerskog sistema.

Kao poseban segment poslovanja,  pokrenut je logističko-transportni paket usluga  sa 5 šlepera koji pokrivaju uvozno-izvozne poslove na tržištima  Srbije,Slovenije i Italije.